تلفن:88220216 - 021|0262 516 0919 98+| پست الکترونیک:info@SMEIR.org | تماس با ما

دانشگاه‌های دارنده مقالات برتر را بشناسید

امتیاز دهید
(0 امتیاز)
سهم دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از مقالات برتر تولید شده یکسان نیست و دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
به گزارش خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد: سهم دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از مقالات برتر تولید شده یکسان نیست و دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیستند.پژوهشگران غالبا نام دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی خود را با شکل های مختلفی در نتایج پژوهشی خود درج می کنند و این مسئله فقط مختص پژوهشگران کشور نبوده، بلکه یک مسئله جهان شمول است. این گوناگونی و هزینه بالای یکدست سازی این نام ها باعث می گردد تا بدست آوردن آمارهای دقیق از پایگاه های استنادی نیازمند پردازش های اضافی باشد. پایگاه طلایه داران علم آی.اس.آی (ISI/ESI) نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل برای اعلام تعداد مقالات برتر دانشگاه ها، کل این مقالات به صورت مجدد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) مورد پردازش قرار گرفتند.
 
دهقانی اظهار داشت: مقالات برتر (Top papers)به گروه اندکی از مقالات اطلاق می شود که تعداد استنادهای زیادی را دریافت کرده اند. این مقالات را مقالات یک درصد و یک دهم درصد برتر نیز می نامند که شامل مقالات پراستناد و داغ می شود. مقالات برتر به دو دسته مقالات داغ (Hot papers) و مقالات پراستناد (Highly cited papers) تقسیم می شوند. مقاله داغ به مقاله ای اطلاق می شود که از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک دهم درصد برتر قرار گرفته است، در حالی که مقاله پراستناد در زمره مقالات یک درصد برتر قرار می گیرد. بازه زمانی برای محاسبه مقالات داغ دوماهه و برای مقالات پراستناد ده ساله است، بنابراین با توجه به متوسط تعداد استنادها در هر رشته، تمامی مقالات داغ، مقاله پراستناد نبوده و همچنین عکس این حالت نیز صادق است.
 
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: نویسندگان مقالات برتر لزوما در زمره نخبگان علمی قرار نمی گیرند.حدود11530 محقق از سرتاسر دنیا در 956 پژوهش برتر ثبت شده به نام جمهوری اسلامی ایران مشارکت داشته اند که فقط شامل محققان ایرانی نمی گردند و از این تعداد 1422 محقق متعلق به ایران و 10108 محقق مربوط به سایر کشورها هستند.
 
دهقانی تصریح کرد: مقالاتی که با مشارکت محققانی از چندین کشور انجام می شوند شانس بیشتری برای تبدیل شدن به مقالات برتر دارند، همچنین پژوهش های گروهینیز از وضعیت مشابهی برخوردارند. حدود44 مقاله از مجموع 956 مقاله برتر ایران به وسیله گروه های تحقیقاتی بین 1261 تا 3083نفر انجام شده و نیز 70 مقاله تولید شده حاصل فعالیت گروه های تحقیقاتی بین 10 تا 713 پژوهشگر بوده است. همچنین تعداد169 مقاله ماحصل مشارکت 5 تا 9 نویسنده بوده و 611 مقاله دیگر نتیجه فعالیت های پژوهشی 2 تا 4 نویسنده بوده اند. در نهایت،62 پژوهش نیز به صورت تک نفری هدایت شده است. غالب گروه های تحقیقاتی بزرگ از پژوهشگرانی از چندین کشور مختلف تشکیل شده اند.
 
وی افزود: هر چند لفظ مقالات برتر مصطلح است، اما مدارک مختلفی که در حوزه های علمی تولید می شوند، میتوانند به مقالات برتر یا مدارک برتر تبدیل شوند. شاید علت استفاده از لفظ مقاله برتر به این دلیل است که مقالات نسبت به سایر مدارک استناد بالاتری دریافت می کنند و همچنین مدرک غالب هستند. تحلیل مدارک برتر در سطح بین المللی نشان می دهد که 89% آنها را مقالات پژوهشی تشکیل می دهند. همچنین،11% از مقالات برتر شامل مقالات مروری می شود. تحلیل مدارک کشور نیز نشان می دهد که تعداد 853 مقاله پژوهشی و 103 مقاله مروری، مقالات برتر کشور را تشکیل داده اند.
 
دهقانی در ادامه افزود: به هر ترتیب تعداد مقالات کشور در طول سال های گذشته به طور مرتب افزایش یافته است.  به طوریکه بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاهطلایهدارانعلمآی.اس.آی (ISI/ESI) در تاریخ 31/6/94  در سال 2005 میلادی تنها تعداد 13 مقاله برتر در پایگاه استنادی ثبت گردیده است. تعداد این مقالات درسال 2011 میلادی به 89 و در سال 2012  میلادی به 111و در سال 2013 میلادی به 153 و در نهایت در سال  2014 میلادی به 245 مورد افزایش یافته است.بنابراین، بر اساس آمار موجود، پژوهشگران کشور باعث رشد 18 برابری مقالات برتر ( پراستنادو داغ) در 10 سال اخیر شده اند. همچنین از ابتدای سال 2015 میلادی تاکنون 68 مقاله برتر توسط نویسندگان کشور درپایگاه طلایه داران علم آی.اس.آی (ISI/ESI) به ثبت رسیده است.
 
سرپرست ISC گفت: بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه طلایه داران علم آی.اس.آی (ISI/ESI) از سال 2005 میلادی تاکنون (31/6/94) تعداد  956 مقاله برتربه نام جمهموری اسلامی به ثبت رسیده است. تعداد 196 مقاله برتر متعلق به دانشگاه های آزاد اسلامی و واحدهای وابسته می باشدکه البته در کلیه موارد مقالات ثبت شده می توانند با مشارکت سایر دانشگاه ها یا موسسات تحقیقاتی داخلی یا خارجی انجام شده باشند.
دهقانی ادامه داد: در بین دانشگاه های پزشکی، دانشگاهعلوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، مشهد، مازندران و علوم پزشکي بقيه الله دارای بیشترین تعداد مقالات برتر بوده ودر میان دانشگاه های جامع دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، مازندران، فردوسی مشهد، بوعلی سینا و شهید بهشتی دارای بیشترین تعداد مقالات برتر بوده اند. همچنین در بین دانشگاه های صنعتیدانشگاههای  صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی نوشیروانیبابل، صنعتی شیراز، خواجه نصیر طوسی، صنعت نفت، تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و صنعتی سهند بیشترین تعداد مقالات برتر را منتشر کرده اند.
 

فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور با حداقل دو مقاله برتر(ESI) 31/6/1394

نام دانشگاه/موسسه تحقیقاتی

تعداد مقالات برتر در هردانشگاه

دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکي تهران

55

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

16

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

15

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

10

دانشگاه علوم پزشکي مازندران

7

دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

6

دانشگاه علوم پزشکي تبريز

5

دانشگاهعلوم پزشکي جندي شاپور اهواز، دانشگاهعلوم پزشکي کرمان

4

دانشگاههای علوم پزشکي شیراز،کردستان و زاهدان

3

دانشگاههای علوم پزشکي اراک، زنجان، سمنان، قزوین و علوم بهزيستي و توانبخشي

2

پژوهشگاه ها، مراکز و موسسات تحقیقاتی

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

58

انستيتو پاستور ايران، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

10

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پيشرفته علوم محيطي

5

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران، پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، جهاد دانشگاهي، بنياد ملي نخبگان

4

پژوهشگاه مواد و انرژي

3

پژوهشکده علوم بهداشتي (جهاد دانشگاهي)،موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش، مركز تحقيقات نجوم و اختر فيزيك مراغه، مرکز مشاوره ژنتيک پزشکي مشهد (جهاد دانشگاهي خراسان رضوي)، مرکز پاتولوژي و ژنتيک کريمي نژاد - نجم آبادي، شرکت صنايع شير ايران (پگاه)، سازمان زمين شناسي ايران، سازمان انرژي اتمي ايران، پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

2

 

دانشگاه آزاد اسلامي( کلیه واحدهای مربوطه)

196

دانشگاه های جامع

دانشگاه تهران

57

دانشگاه تربيت مدرس

43

دانشگاه شيراز

35

دانشگاه تبريز

34

دانشگاه مازندران

32

دانشگاه فردوسي مشهد

30

دانشگاه بوعلي سينا همدان

21

دانشگاه شهيد بهشتي

19

دانشگاههای پیام نور، شهيد مدني آذربايجان و رازی کرمانشاه

16

دانشگاه ياسوج

15

دانشگاه کاشان

14

دانشگاه سمنان

13

دانشگاه قم

12

دانشگاههای اصفهان و بين المللي امام خميني (ره)

10

دانشگاه شهرکرد

9

دانشگاههای شهيد باهنر کرمان، خوارزمی، یزد، دانشگاه تحصيلات تکميلي علوم پايه زنجان

8

دانشگاههای الزهرا(س)، گیلان و تفرش

6

دانشگاههای ايلام، شهید چمران اهواز، محقق اردبیلی و دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري

4

دانشگاههای ارومیه، بیرجند، خلیج فارس ، زنجان، گلستان، کردستان، شاهرود، سیستان و بلوچستانومراغه

3

دانشگاههای دامغان، شاهد، دانشگاه غیر انتفاعی شمال و موسسه آموزش عالي مازيار

2

   

دانشگاه های صنعتی

دانشگاه صنعتي شريف

92

دانشگاه صنعتي اميرکبير

83

دانشگاه علم و صنعت ايران

70

دانشگاه صنعتي اصفهان

68

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

59

دانشگاه صنعتي شيراز

23

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

16

دانشگاه صنعت نفت

15

دانشگاه تحصيلات تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته

9

دانشگاه صنعتي سهند

8

موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران

6

دانشگاه صنعتي مالک اشتر، صنعتی ارومیه و مجتمع آموزش عالي اسفراين

4

دانشگاه صنعتي کرمانشاه

3

دانشگاه علوم و فنون مازندران

منبع خبر : باشگاه خبرنگارن جوان -گروه : علمی پزشکی » دانشگاه و كنكور -  تاریخ انتشار خبر : دوشنبه - 1394/07/06 - کد خبر: ۵۳۳۷۸۵۲


تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۵
بازدید از این صفحه : 1706 بار

یادداشت بگذارید

وارد نمودن فیلدهای ستاره دار(*)الزامی می باشد. ارسال کدهای (HTML) ممنوع می باشد.

آخرین مطالب

سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97
سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97   محل برگزاری…

بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش
بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش

نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی
  نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی   زمان : 3 الی 6…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران  …

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی اراک
  تفاهم نامه     انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی…

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار انجمن می توانید در خبرنامه ما عضو شوید. لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.

 

درباره ما

 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با هدف ايجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقيقاتی بين محققان و متخصصان داخلی و خارجی تشکیل گردیده است.
بازدید امروز:131
بازدید دیروز:486
بازدید این هفته:1934
کل بازدیدها:257072

جمعه, 03 خرداد 1398 09:58

تماس با ما

آدرس انجمن:

تهران - جلال آل احمد -  پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - طبقه منفی 1 (1-)
88220216 - 021
09195160262 (مهندس الله دینی – نماینده انجمن)
info@smeir.org
allahdini@smeir.org

خبرنامه ما

 
 

ورود (عضویت)